Số / Ký hiệu: 9-12/2017/ĐTT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày có hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
9-12/2017/ĐTT: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF