Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/11/2021
Ngày có hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm