Số / Ký hiệu: 119/QLĐT-DVT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
119/QLĐT-DVT: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN