Số / Ký hiệu: 91/DVT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 07/2020 của 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Yên Bái.
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
91/DVT: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 07/2020 của 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Yên Bái.
Nội dung trong tệp đính kèm