Số / Ký hiệu: 84/DVT-PQLĐT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 của 15 tỉnh, thành phố.
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
84/DVT-PQLĐT: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 của 15 tỉnh, thành phố.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN