Số / Ký hiệu: 218/TB-GĐB
Trích yếu: Thông báo trao thỏa thuận khung
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Người kí:
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
218/TB-GĐB: Thông báo trao thỏa thuận khung
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN