Số / Ký hiệu: 25/DVT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 03/2020 của 06 tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Bình, Bắc Ninh, Gia Lai.
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
25/DVT: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 03/2020 của 06 tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Bình, Bắc Ninh, Gia Lai.
Nội dung trong tệp đính kèm