Số / Ký hiệu: 9-10/2019/ĐTT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019 của 15 tỉnh, thành phố
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Người kí:
Ngày ban hành:
06/11/2019
Ngày có hiệu lực:
06/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
9-10/2019/ĐTT: Kết quả đấu thầu mua thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019 của 15 tỉnh, thành phố
Nội dung trong tệp đính kèm