Số / Ký hiệu: 7-8/2019/ĐTT
Trích yếu: Kết quả trúng thầu thuốc của 06 tỉnh, thành phố từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
7-8/2019/ĐTT: Kết quả trúng thầu thuốc của 06 tỉnh, thành phố từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN