Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Thỏa thuận khung (đợt 7: 01 TTK)
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Thỏa thuận khung (đợt 7: 01 TTK)
Nội dung trong tệp đính kèm