Số / Ký hiệu: 50/TTK-GĐB
Trích yếu: Thỏa thuận khung số 50/TTK-GĐB
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
09/01/2019
Ngày có hiệu lực:
09/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
50/TTK-GĐB: Thỏa thuận khung số 50/TTK-GĐB
Nội dung trong tệp đính kèm