Số / Ký hiệu: 04/2019/TCTHSDT
Trích yếu: Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 4)
Nội dung văn bản
04/2019/TCTHSDT: Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 4)
Nội dung trong tệp đính kèm