Số / Ký hiệu: 01-03/2018/ĐTT
Trích yếu: KQĐT thuốc từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2018 của 11 tỉnh
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày có hiệu lực:
19/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01-03/2018/ĐTT: KQĐT thuốc từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2018 của 11 tỉnh
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN