Số / Ký hiệu: 10/2017/VTYT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 10 năm 2017
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày có hiệu lực:
27/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10/2017/VTYT: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 10 năm 2017
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN