Số / Ký hiệu: G03/2018/TTK
Trích yếu: Thỏa thuận khung Gói số 3
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày có hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
G03/2018/TTK: Thỏa thuận khung Gói số 3
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF