Số / Ký hiệu: 01/2018/ĐTT
Trích yếu: Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (04 gói)
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày có hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/2018/ĐTT: Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (04 gói)
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF