• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Thanh Hưng
Email:
ngoctran0910.dhnn@gmail.com
Ngày gửi:
02/02/2021
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ngày 1-2-2020 tôi có quyết định nghỉ việc, từ đó đến nay không đóng bhxh nữa (có nhận 3 tháng trợ cấp thất nghiệp). Nay 2-2-2021, đến hạn 1 năm sau khi nghỉ việc, tôi đi làm hồ sơ để nhận bhxh 1 lần, nhưng do tình hình dịch bệnh nên các cơ quan không làm việc hoặc không tiếp nhận. Vậy giờ nếu không được giải quyết thì tôi có bị mất quyền lợi nhận bhxh 1 lần hay không, nếu không thì khi nào tôi làm hồ sơ lại được ạ. Xin cảm ơn

Trả lời bởi:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời
Ngày trả lời:
08/02/2021
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động như sau: “Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc được tính từ khi người lao động chấm dứt đóng BHXH, và điều kiện nghỉ việc đủ một năm trở lên là điều kiện đủ để bạn có thể hưởng BHXH một lần. Hiên nay pháp luật cũng không có quy định cụ thể về thời hạn rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi đủ điều kiện. Do đó, nếu bạn đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bạn có quyền lựa chọn rút BHXH một lần bất kể thời điểm nào căn cứ vào nhu cầu thực tế của bạn.