• HỎI ĐÁP
Người gửi:
NGUYỄN TRUNG HIẾU
Email:
hieupy93@gmail.com
Ngày gửi:
01/10/2020
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi là mình có đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm 7 tháng từ khoảng thời gian là tháng 4/2016-9/2019 với mức đóng như sau 04/2016-12/2016 số tiền là 3.510.000đ , 01/2017-03/2017 số tiền là 3.860.000đ , 04/2017-05/2017 số tiền là 4.345.000đ, 06/2017-12/2017 số tiền là 4.535.000đ, 01/2018-05/2018 số tiền là 4.790.000đ , 06/2018-12/2018 số tiền là 4.980.000đ , 01/2019-05/2019 số tiền là 5.240.000đ , 06/2019-09/2019 số tiền là 5.390.000đ Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: 3 năm 7 tháng. vậy cho mình hỏi là mình sẽ được tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần là bao nhiêu tiền và thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần , và thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần là bao lâu . mình cảm ơn

Trả lời bởi:
BHXH Việt Nam
Ngày trả lời:
10/10/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

* Bạn tham gia BHXH từ tháng 04/2016 đến tháng 9/2019 và có nguyện vọng hưởng BHXH một lần, BHXH Việt Nam căn cứ thông tin Bạn cung cấp để tính mức hưởng BHXH một lần tại thời điểm tháng 10/2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật BHXH như sau:

Việc tính mức bình quân tiền lương tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng để tính hưởng BHXH một lần căn cứ quy định về mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 (09 tháng), với mức lương 3.510.000 đồng/tháng, hệ số 1,1:

3.510.000 x 1,1 x 9 = 34.749.000 (đồng)

- Từ tháng 01/2017 đến tháng 03/2017 (03 tháng), với mức lương 3.860.000 đồng/tháng, hệ số 1,06:

3.860.000 x 1,06 x 3 = 12.274.800 (đồng)

- Từ tháng 04/2017 đến tháng 05/2017 (02 tháng), với mức lương 4.345.000 đồng/tháng, hệ số 1,06:

4.345.000 x 1,06 x 2 = 9.211.400 (đồng)

- Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017 (07 tháng), với mức lương 4.535.000 đồng/tháng, hệ số 1,06:

4.535.000 x 1,06 x 7 = 33.649.700 (đồng)

- Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2018 (05 tháng), với mức lương 4.790.000 đồng/tháng, hệ số 1,03:

4.790.000 x 1,03 x 5 = 24.668.500 (đồng)

- Từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018 (07 tháng), với mức lương 4.980.000 đồng/tháng, hệ số 1,03:

4.980.000 x 1,03 x 7 = 35.905.800 (đồng)

- Từ tháng 01/2019 đến tháng 5/2019 (05 tháng), với mức lương 5.240.000 đồng/tháng, hệ số 1

5.240.000 x 1 x 5 = 26.200.000 (đồng)

- Từ tháng 06/2019 đến tháng 9/2019 (04 tháng), với mức lương 5.390.000 đồng/tháng, hệ số 1

5.390.000 x 1 x 4 = 21.560. 000(đồng)

Tổng số tiền: 34.749.000 + 12.274.800 + 9.211.400 + 33.649.700 + 24.668.500 + 35.905.800 + 26.200.000 + 21.560.000 = 198.219.200 (đồng)

Tổng số tháng đóng BHXH: 9 + 3 + 2 + 7 + 5 + 7 + 5 + 4 = 42 (tháng)

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 198.219.200/42 = 4.719.504 (đồng/tháng)

Số năm đóng BHXH của Bạn là 3 năm 6 tháng, số tháng lẻ là 06 tháng được tính là 0,5 năm nên số năm đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần của Bạn là 3,5 năm.

Mức hưởng BHXH một lần là: 4.719.504 x 2 x 3,5 = 33.036.528(đồng)

Như vậy, với thông tin Bạn cung cấp, cơ quan BHXH tạm tính mức hưởng BHXH một lần Bạn nhận được là 33.036.528 đồng.

* Theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014 hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm:

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần của người lao động.

- Đối với người ra nước ngoài định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Đối với người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế thì có thêm trích sao hồ sơ bệnh án.

 Để hưởng BHXH một lần Bạn nộp hồ sơ theo quy định nêu trên đến cơ quan BHXH gần nhất để được xem xét giải quyết.