• HỎI ĐÁP
Người gửi:
HỶ CÚN SẦU
Email:
caumichay113@gmail.com
Ngày gửi:
15/09/2020
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em tên là Hỷ Cún Sầu, thường thú tại tổ 27 khu phố 2 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nay em viết thư này kính mong ý kiến của Bộ về việc như sau: Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 08 năm 2010 chị em tên Hỷ Cún Lìn có cho chị Mỹ Anh là một người bạn cùng xóm mượn CMND để đi làm công nhân trong một công ty giày da tại huyện Trảng Bom. Thời điểm đó chị em Hỷ Cún Lìn cũng đang làm tại một công ty khác ở tỉnh Bình Dương. Đến năm 2010 chị em Hỷ Cún Lìn về làm việc tại Đồng Nai và yêu cầu chị Mỹ Anh đó trả giấy tờ để xin việc, lúc đó cũng không hiểu biết nên không làm giấy tờ điều chỉnh lại nhân thân về việc đóng BHXH. Đến nay 2020 chị em Hỷ Cún Lìn nghỉ việc để hưởng BHXH một lần thì bên BHXH huyện Vĩnh Cửu có thông báo là có thời gian trùng sổ bảo hiểm và yêu cầu phải đến BHXH tỉnh Đồng Nai để giải quyết. Khi đến BHXH tỉnh Đồng Nai để được giải quyết vấn đề nêu trên thì trên BHXH tỉnh có đưa một tờ giấy xác nhận tại công ty thời điểm đó chị Mỹ Anh đã có đi làm tại công ty, sơ yếu lý lịch của chị Mỹ Anh có xã chứng, bản cam kết có chữ ký của hai người có xã chứng. Tất cả giấy tờ đã được làm xong trừ tờ giấy công ty xác nhận, bên công ty họ không chịu ký cho. Hôm nay chị em Hỷ Cún Lìn lên hỏi lại BHXH tỉnh thì tỉnh vẫn tiếp tục yêu cầu nêu trên. Vậy xin hỏi Bộ nếu công ty vẫn không chịu xác nhận cho và bên BHXH tỉnh không có cách nào khác để giải quyết thì chị em Hỷ Cún Lìn sẽ không bao giờ lấy được BHXH một lần phải không? Em xin cảm ơn ạ!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Việc mượn và cho mượn hồ sơ để đi làm là trái quy định của pháp luật (việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm là vi phạm khoản 4 Điều 17 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội và khoản 20 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). Trong trường hợp này, chị của Bạn phải yêu cầu người mượn hồ sơ liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (nơi làm việc) để trình báo về việc đi mượn hồ sơ của người khác để làm việc và đề nghị thay đổi lại thông tin nhân thân trên sổ BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tiến hành thanh kiểm tra việc tuyển dụng và sử dụng lao động tại đơn vị, có kết luận về việc mượn hồ sơ và đưa ra các biệp pháp khắc phục hậu quả cho các đơn vị có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với các đơn vị để điều chỉnh thân nhân trên sổ BHXH cho người mượn hồ sơ và thực hiện giải quyết chế độ BHXH một lần đối với chị của Bạn khi chị của Bạn đủ điều kiện và có nguyện vọng hưởng chế độ BHXH một lần.