• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc Đặng Hữu Hoa
Email:
Ngày gửi:
15/09/2020
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hủy bỏ đóng BHXH và rút BHXH 1 lần thì thời gian bao lâu được giải quyết?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trường hợp Bạn đã tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện, đã được cấp sổ BHXH ghi nhận quá trình tham gia BHXH rồi thì Bạn nên tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời, thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Trường hợp Bạn vẫn có nguyện vọng hưởng trợ cấp BHXH một lần thì theo quy định tại Khoản 1, Điều 60; Khoản 1, Điều 77 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, Bạn được giải quyết hưởng BHXHmột lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXHhoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (Đối với trường hợp Bạn đang tham gia BHXH bắt buộc);

- Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật BHXH năm 2014  nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXHmà không tiếp tục tham gia BHXH (Đối với trường hợp Bạn đang tham gia BHXH tự nguyện);

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Sau 01 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.