• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
hunghoanglyyb@gmail.com
Ngày gửi:
28/06/2020
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi nghỉ việc vào ngày 14/6/2019, vậy khi nào tôi có thể đến làm thủ tục nhận BHXH một lần? Trong tháng 6/2020 hay đúng ngày 14/6/2020?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
28/06/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 110 Luật BHXH 2014 thì trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần, người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật BHXH 2014 cho cơ quan BHXH.

Do Bạn không cung cấp số sổ BHXH của Bạn nên BHXH Việt Nam không nắm được thời điểm Bạn được chốt sổ BHXH làm căn cứ xác định thời điểm Bạn đủ điều kiện hưởng BHXH một lần. Đề nghị Bạn liên hệ BHXH địa phương và cung cấp hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.