Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (93)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc tháng 11 năm 2019 của 07 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nội, Nam Định, Long An, Trà Vinh
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
06/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019 của 15 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
06/11/2019
Ngày có hiệu lực:
06/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT cập nhật đến tháng 10/2019 của 07 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Đắk Lắk, Hải Dương, Hà Tĩnh, Bình Phước, Yên Bái
Ngày ban hành:
22/10/2019
Ngày có hiệu lực:
22/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sửa đổi Quyết định số 08/QĐ-GĐB ngày 11/01/2019 và Quyết định số 25/QĐ-GĐB ngày 29/01/2019 của Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc
Ngày ban hành:
10/09/2019
Ngày có hiệu lực:
10/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả trúng thầu thuốc của 06 tỉnh, thành phố từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT cập nhật đến tháng 8/2019 của 07 tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Bến Tre, Cần Thơ, Điện Biên, Quảng Nam, Vĩnh Long, Yên Bái.
Ngày ban hành:
16/08/2019
Ngày có hiệu lực:
16/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giá thuốc trung thấu trung bình đợt 1 năm 2019
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày có hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc tháng 6 năm 2019
Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực