Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (93)
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc thuộc trách nhiệm cung ứng của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày có hiệu lực:
19/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 của 14 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 03/2020 của 06 tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Bình, Bắc Ninh, Gia Lai.
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 của 19 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
02/03/2020
Ngày có hiệu lực:
02/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc tháng 12/2019 của 07 đơn vị gồm 06 tỉnh, thành phố và Trung tâm mua sắm Quốc Gia thuộc Bộ Y Tế
Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày có hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 01/2020 của 07 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Bình Định, Kiên Giang, Thái Nguyên.
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày có hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trung bình đợt 2 (11 tháng năm 2019)
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 12/2019 của 09 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nam Định, Phú Yên, Quảng Trị, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày có hiệu lực:
16/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực