Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (137)
Trích yếu: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày có hiệu lực:
07/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
Ngày ban hành:
01/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày có hiệu lực:
30/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017
Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày có hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày có hiệu lực:
15/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày có hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về phát triển bền vững
Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày có hiệu lực:
25/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày có hiệu lực:
24/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực