Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (137)
Trích yếu: Nghị định vể kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày có hiệu lực:
20/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
28/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
05/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2022
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 tập thể và 52 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày có hiệu lực:
08/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập.
Ngày ban hành:
01/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực