Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (137)
Trích yếu: V/v phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày ban hành:
10/07/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
01/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v trả lời công văn số 1378/BHXH-CSYT cua BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
10/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thủ tướng kêu gọi chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực