Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (938)
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
20/11/2023
Ngày có hiệu lực:
20/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quán triệt công tác bảo đảm an toàn dữ liệu ngành BHXH
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình phối hợp truyền thông giữa BHXHVN và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023-2026
Ngày ban hành:
10/11/2023
Ngày có hiệu lực:
10/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Ngày ban hành:
09/11/2023
Ngày có hiệu lực:
09/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng
Ngày ban hành:
08/11/2023
Ngày có hiệu lực:
08/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực