Số / Ký hiệu: 173/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
02/02/2024
Ngày có hiệu lực:
02/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
173/QĐ-BHXH: QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm