Số / Ký hiệu: 1400/QĐ-TTg
Trích yếu: Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1400/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”
Nội dung trong tệp đính kèm