Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QĐ v/v công bố công khai phân bổ dự toán năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/07/2023
Ngày có hiệu lực:
20/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QĐ v/v công bố công khai phân bổ dự toán năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm