Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2023
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/07/2023
Ngày có hiệu lực:
20/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm