Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/01/2023
Ngày có hiệu lực:
19/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN