Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QĐ Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lước phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/12/2022
Ngày có hiệu lực:
23/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QĐ Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lước phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN