Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Kế hoạch phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2023
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/01/2023
Ngày có hiệu lực:
05/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Kế hoạch phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm