Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2023
Ngày ban hành:
30/12/2022
Ngày có hiệu lực:
30/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN