Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QĐ ban hành chương trình phát triển thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
22/12/2022
Ngày có hiệu lực:
22/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QĐ ban hành chương trình phát triển thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030
Nội dung trong tệp đính kèm