Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
11/11/2022
Ngày có hiệu lực:
11/11/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022
Nội dung trong tệp đính kèm