Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hòa, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/10/2022
Ngày có hiệu lực:
10/10/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hòa, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm