Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/09/2022
Ngày có hiệu lực:
28/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN