Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2022
Ngày ban hành:
29/09/2022
Ngày có hiệu lực:
29/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2022
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN