Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Về việc phát động Phong trào thi đua triển khai cập nhật bổ sung số đinh danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/09/2022
Ngày có hiệu lực:
05/09/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Về việc phát động Phong trào thi đua triển khai cập nhật bổ sung số đinh danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN