Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
16/09/2022
Ngày có hiệu lực:
01/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN