Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
16/09/2022
Ngày có hiệu lực:
01/01/2023
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN