Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Thông báo công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Thông báo công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN