Số / Ký hiệu:
Trích yếu: QĐ v/v công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 04
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/06/2022
Ngày có hiệu lực:
30/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: QĐ v/v công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 04
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN