Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Thông báo điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục tồn tại theo Kết luận số 27-KL-TW của Ban Bí Thư
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/06/2022
Ngày có hiệu lực:
29/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Thông báo điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục tồn tại theo Kết luận số 27-KL-TW của Ban Bí Thư
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN