Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 năm 2021
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/01/2022
Ngày có hiệu lực:
17/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm