Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký bà Nguyễn Thị Hương Giang
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/11/2021
Ngày có hiệu lực:
03/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký bà Nguyễn Thị Hương Giang
Nội dung trong tệp đính kèm