Số / Ký hiệu:
Trích yếu: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/10/2021
Ngày có hiệu lực:
27/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm