Số / Ký hiệu: 1227/QĐ-TTg
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Loại văn bản:
Văn bản ngoài Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/07/2021
Ngày có hiệu lực:
14/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1227/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN